Home

JÉRÔME DE LIVET volgde diverse kunst-, fotografie- en architectuuropleidingen. Hij legt zich voornamelijk toe op het onderzoek naar de gebouwde omgeving in al zijn facetten, tot aan het miniemste detail. Dat onderzoek levert beelden op die de kunstenaar soms met gebruik van diverse technieken manipuleert.

Behalve met regulier documentair fotowerk (zie de boeken DE KUNST LIGT OP STRAAT, EIGEN VOETEN EERST, MUSEUMUITZICHT, OPGEZADELD, PAS DE PUB, SCHERMEREND) houdt JÉRÔME DE LIVET zich bezig met digitale beeldbewerking.

Zijn onderzoek naar de verste uithoeken van Photoshop mondde uit in zijn serie BLOKKADES, een eigenzinnige vorm van geometrische abstractie.

Maar ook minder vergaande wijzen van bewerkingen behoren tot de mogelijkheden (FLY ELIJAH AIRLINES!) en collagetechnieken leveren eveneens boeiende beelden op (IN DE MIST VAN HET SCHIMMENRIJK).

De werken worden meestal als Giclée afgedrukt wat zorgt voor een fluweelzacht en dof uiterlijk.
De kleuren van de Giclée zijn voor 80 jaar gegarandeerd.